Teknologinyheter

The New Breed: What Our Animal History Reveals For Our Robotic Future

17. oktober 2022

Dr. Kate Darling jobber i skjæringspunktet mellom lov, etikk og robotikk; som forsker ved MIT Media Lab. Hun snakker her om og økende tilstedeværelsen roboter vil ha i livene våre. Fra et sosialt, juridisk og etisk perspektiv viser hun at våre nåværende måter å tenke på ikke gir rom for robotteknologien som snart skal bli en del av våre hverdagsrutiner. Roboter vil sannsynligvis supplere, snarere enn å erstatte, våre egne ferdigheter og relasjoner.

Darling vurderer også vår historie med å inkorporere dyr i vårt arbeid, transport, militære og til og med familier, og viser hvordan vi allerede har et solid grunnlag for hvordan vi kan kjempe med og navigere i fremtiden vår med roboter.

"The New Breed: What Our Animal History Reveals For Our Robotic Future" ble gitt 10. august 2021 som en del av Long Now's Seminar-serien.

Darlings nye bok er The New Breed: What Our History With Animals Reveals About Our Future With Robots.

Ray Kurzweil om teknologisk singularitet

12. oktober 2022

Den amerikanske teknologen Ray Kurzweil vil en ikke-biologisk (kunstig) intelligens kunne utvikles slik at den intelligente maskinen får tilgang til sitt eget design, og på et tidspunkt vil den nå et punkt der den er i stand til å forbedre seg selv raskere enn menneskelig intelligens vil være i stand til å følge med på (Kurzweil, 2011). Du kan lese om mange av de temaene Kurzweil tar opp i Digitale medier og materialitet.

En oppdatert version av Moores lov gjennom en periode av 120 år (basert på Kurzweils graf).

Biology, Life, Aliens, Evolution, Embryogenesis & Xenobot

2. oktober 2022

Et godt stykke videre enn det jeg skriver om i Digitale medier og materialitet, men her er det mye som er knyttet til kybernetikken, avansert 3D-printing, og ikke minst etikk knyttet til avanserte roboter på mikronivå.

Sjekk også Michael Levins morphoceuticals.com som utforsker hvordan en kan foretells celler hva de skal danne.

Fremtidens kunst

17. august 2022

I en artikkel fra NRK – Er dette fremtidens kunst? – uttaler kunstkritiker Pahle Bjerke at dagens kunstverden ikke lenger bruker det håndverksmessige som målestokk for hva som er god kunst. Det er i større grad idéene bak kunstverkene som gjelder.

Jeg ser nå at det kan være på sin plass å peke til et innlegg jeg holdt på den nordiske lærerutdannerkonferansen i vår: Fremtidsutsikter med digital teknologi. Her snakket jog om konsekvensene av eksponentiell vekst og hvordan dette har muliggjort maskinlæring og kunstig intelligens.

I Digitale medier og materialitet skriver jeg om mange slike eksempler, fra ulike felt, der samarbeidet mellom mennesker og maskiner anvendes for å skape forskjellige representasjoner.

Giant AI's Robot Lab

1. august 2022

En svært interessant video fra et besøk ved Giant AIs robot lab in Silicon Valley. Den har merkverdig lavt antall visninger i forhold til temaene som tas opp. Her kommer det mange innsikter i noe av den nyeste teknologien for roboter.

Jeg nærmer meg roboter og robotisering på flere forskjellige felt i Digitale medier og materialitet.

The currency of the future is ideas

23. juli 2022

Noen videoer som gir litt innsikt i hva kunstig intelligens AI kan bety for hvordan vi kommer frem til og tenker omkring kunstneriske uttrykk (og mye annet). "Prompt engineering" eller "prompt craft" blir viktig – de som anvender språk (i vid forstand) på komplekse måter blir best skikket til å føre dialoger med maskiner. Mye interessant her med relevans for mye av det jeg skriver om i Digitale medier og materialitet.


Anmeldelse - Digitale medier og materialitet

28. juni 2022

Jeg har vært heldig og fått en anmeldelse av Digitale medier og materialitet fra svært kompetent hold: Lovise Søyland disputerte i 2021 med avhandlingen Grasping materialities: Making sense through explorative touch interactions with materials and digital technologies og hun er med det en av de med virkelig ferske kunnskaper på feltet digitale medier og materialitet.

Søylands anmeldelse oppsummeres som følger:

Jon Hoems bok er høyst aktuell, og et etterlengtet og viktig bidrag som åpner opp nye forståelser, perspektiver og muligheter knyttet til digitale medier og materialitet. Hoem løfter fram ulike eksisterende syn og forståelseshorisonter som vi kan bruke til å nærme oss materialitet. Det er ikke bare de fysiske omgivelsene og materialene vi har rundt oss som har en materialitet som kan sanses og erfares.

Søyland avslutter anmeldelsen slik:

Vi trenger Hoems bok om Digitale medier og materialitet, og jeg vil anbefale boka på det varmeste både til studenter, akademikere og utøvende designere, håndverkere eller kunstnere knyttet til utdanningsfeltet, skapende praksis og mediedesign. Vi trenger en bok som stiller spørsmål og som løfter fram potensialene til hva vi aktivt kan gjøre med digital (medie)teknologi og hva den gjør og kan gjøre med oss.

Bokanmeldelse. Digitale medier og materialitet – i sin helhet som PDF.