Tilleggsmateriale

På disse sidene vil jeg over tid legge til sammenfatninger av presentasjoner og tekster med relevans for de temaene som tas opp i boken Digitale medier og materialitet.

 • Koding, automatoner og medborgerskap (2021)
  Innlegg ved Læringsfestivalen 2021. Her tar jeg opp noen problemstillinger som ligger til grunn for
  boken, særlig knyttet til hvordan vi på forskjellige måter er i dialog med maskiner.

 • Estetikk og algoritmikk (2021)
  Innlegg under nasjonal konferanse om estetiske læringsprosesser. Her bruker jeg blant annet en videreføring av Malcolm Ross’ modell for estetiske læreprosesser og stiller spørsmål om et (digitalt) verktøy kan forstås som en estetisk impuls. Dvs. om egenskaper ved et digitalt verktøy kan bidra til og fremme et uttrykksbehov. I
  boken presenterer jeg flere av de praktiske eksemplene som det vises til i denne presentasjonen.

 • Exploring spherical (360) media (2021)
  Innlegg under konferansen Exploring Visual Worlds of Education. Sfærisk representasjon har et eget kapittel i boken (side 224) og diskuteres og eksemplifiseres flere steder.